Innowacyjne źródła węgla
dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1
 
OPIS PROJEKTU
 
Tytuł projektu

Innowacyjne źródła węgla dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

 

Cel projektu

Zagospodarowanie odpadów (ścieków) i produktów ubocznych (takich jak alkohol porektyfikacyjny i oleje fuzlowe) z produkcji alkoholu w destylarniach i gorzelniach w celu poprawienia efektywności procesu denitryfikacji w dużych i średnich oczyszczalniach ścieków komunalnych.

 

Schemat ideowy

 

 

Realizacja projektu

Realizacja projektu została podzielona na dwie zasadnicze częsci:

Badania kinetyczne (zadanie 1)

Celem zadania pierwszego jest ocena przydatności produktów odpadowych z produkcji alkoholu do intensyfikacji procesu biologicznej denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków opartych na metodzie osadu czynnego (ciągu głównym i ciągu oczyszczania odcieków z procesów przeróbki osadu).

Badania mikrobiologiczne (zadanie 2)

Zadanie drugie polega na ocenie wpływu dawkowania tych produktów na biocenozę osadu czynnego, a tym samym na zdolności oczyszczania ścieków.

Część badawcza wykonywana będzie w 3 etapach, związanych ze skalą realizowanych prac, tj. skala laboratoryjna, skala pilotowa i skala techniczna.

 

Finansowanie projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Okres realizacji projektu

1.01.2010 - 31.03.2013

 

Biuro projektu

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ul. Gabriela Narutowicza 11/12

tel.(58) 347-22-05

fax (58) 347-20-44

e-mail: jmakinia@pg.gda.pl

www: www.incas.pl

Biuro pojektu

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

tel.:(58) 347-11-02

fax: (58) 347-24-21

incas@wilis.pg.gda.pl

 

Patronat medialny