Innowacyjne źródła węgla
dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1
 
ZESPÓŁ
 
Kierownik projektu

dr hab. inż. Jacek Mąkinia --> Curriculum Vitae

Koordynator projektu, Kierownik zadania I

dr inż. Krzysztof Czerwionka --> Curriculum Vitae

Kierownik zadania II

dr Katarzyna Jankowska --> Curriculum Vitae

Członkowie zespołu badawczego

dr inż. Aneta Łuczkiewicz --> Curriculum Vitae

dr inż. Eliza Kulbat --> Curriculum Vitae

mgr inż. Sylwia Fudala-Książek--> Curriculum Vitae

mgr inż. Jakub Drewnowski--> Curriculum Vitae

mgr Marek Swinarski --> Curriculum Vitae

mgr inż. Maciej Bieniowski --> Curriculum Vitae

mgr inż. Adam Krzemiński --> Curriculum Vitae

mgr inż. Magdalena Kaszubowska --> Curriculum Vitae

mgr inż. Joanna Majtacz --> Curriculum Vitae

mgr inż. Przemysław Kowal --> Curriculum Vitae

Biuro projektu

Małgorzata Kornatowicz --> Curriculum Vitae

Biuro pojektu

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

tel.:(58) 347-11-02

fax: (58) 347-24-21

incas@wilis.pg.gda.pl

 

Patronat medialny