Innowacyjne źródła węgla
dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1
 
WYNIKI, PUBLIKACJE, ARTYKUŁY
 
  • Streszczenie artykułu 1 prezentowanego na konferencji Miami --> pdf
  • Streszczenie artykułu 2 prezentowanego na konferencji Miami --> pdf
  • Publikacje związane z tematyką projektu --> pdf
  • Wyniki dotychczasowych badań --> pdf
Biuro pojektu

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

tel.:(58) 347-11-02

fax: (58) 347-24-21

incas@wilis.pg.gda.pl

 

Patronat medialny