Innowacyjne źródła węgla
dla wspomagania denitryfikacji w komunalnych oczyszczalniach ścieków
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1
 
RADA NAUKOWA
 
Prof. Jan Oleszkiewicz

University of Manitoba, Winnipeg (Kanada) --> CV

 

Prof. H. David Stensel

University of Washington, Seattle (USA) --> CV

 

Prof. Krishna R. Pagilla

Illinois Institute of Technology, Chicago (USA) --> CV

 

Prof. Hansruedi Siegrist

Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Zurych (Szwajcaria) --> CV

Biuro pojektu

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

tel.:(58) 347-11-02

fax: (58) 347-24-21

incas@wilis.pg.gda.pl

 

Patronat medialny